Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1884
Title: Nghiên cứu thiết kế,chế tạo phần cơ khí xe vượt địa hình kiểu Shrimp
Authors: Trần, Bá Vương
Issue Date: 2016
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1884
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ba Vương.pdf193.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.