Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1883
Title: Nghiên cứu khai thác phần mềm mô phỏng số Dynaform, mô phỏng quá trình dập vuốt chụp bảo vệ cánh quạt của động cơ điện
Authors: Lê, Văn Chiến
Issue Date: 2016
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lê Văn Chiến - Tóm tắt khóa luận.pdf183.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.