Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1872
Title: Nghiên cứu khai thác các cảm biến đo tốc độ thuộc bộ thí nghiệm BS-7 phục vụ đào tạo
Authors: Đỗ, Văn Hiệp
Issue Date: 2016
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1872
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt- Đỗ Văn Hiệp.pdf180.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.