Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1864
Title: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS FLUENT (CFD) ĐỂ MÔ PHỎNG TRƯỜNG VẬN TỐC VÀ ÁP SUẤT QUANH MỘT TRỤ VUÔNG ĐẶT TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Authors: Dương, Quốc Ái
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1864
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Quoc Ai.pdf323.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.