Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1860
Title: TÌM HIỂU MÁY CÔNG CỤ CNC, ỨNG DỤNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MTS TRONG LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN CNC CÁC CHI TIẾT CƠ KHÍ
Authors: Nguyễn, Đình Hoàng
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1860
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Nguyen Dinh Hoang.doc28.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.