Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1857
Title: Tính toán thiết kế đê chắn sóng dạng thùng chìm cho bến cảng đảo Phú Quý
Authors: Đặng, Văn Bôn
Keywords: Đê chắn sóng
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1857
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Dang Van Bon.pdf276.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.