Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1847
Title: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN: KHỐI CẢM NHẬN (BẮT HÌNH ), KHỐI CHẤP HÀNH (ĐIỀU KHIỂN MOTOR) CỦA ROBOT DI ĐỘNG BÁM MỤC TIÊU BẰNG CAMERA ẢNH TOÀN PHƯƠNG
Authors: Phạm, Chí Cương
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1847
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Pham Chi Cuong.doc28 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.