Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1839
Title: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BÁO CHÁY, BÁO KHÓI (PHẦN NGUYÊN LÝ VÀ LẬP TRÌNH)
Authors: Phí, Quốc Tiến
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1839
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Phi Quoc Tien.doc24 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.