Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1837
Title: ĐIỀU KHIỂN TỔNG HỢP CÁC CẢM BIẾN DẪN ĐƯỜNG CHO ROBOT (CẢM BIẾN VA ĐỤNG, ĐỊA BÀN, NHIỆT ĐỘ)
Authors: Mai, Văn Tuân
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1837
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Mai Van Tuan.doc38.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.