Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1833
Title: NGUYÊN CỨU, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẦU ĐO VÀ CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐỘ CHÍNH XÁC KHI ĐO PRORIL BỀ MẶT CHI TIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT LASER 3D
Authors: Trần, Văn Thành
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1833
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Tran Van Thanh.doc25 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.