Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1822
Title: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ VÀ CƠ CHẾ GIA CÔNG KHI LÀM SẠCH BẰNG TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO
Authors: Nguyễn, Văn Cường
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Nguyen Van Cuong.doc22 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.