Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1812
Title: MẠNG ĐO ĐA ĐIỂM VÀ TRUYỀN THÔNG THEO CHUẨN CAN (PHẦN MỀM ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN)
Authors: Lê, Vũ Sang
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1812
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Le Vu Sang.doc46 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.