Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1803
Title: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRÊN PC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỒ GÁ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH KIỂM TRA ĐỐI TƯỢNG BẰNG TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHỤP CẮT LỚP CT
Authors: Lê, Đức Duy Khánh
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1803
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Le Duc Duy Khanh.doc34.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.