Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1800
Title: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ KHUÔN ĐỂ DẬP LÁ STATO CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Authors: Hoàng, Văn Linh
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1800
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Hoang Van Linh.doc26.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.