Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1799
Title: XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, LẮP RÁP ĐẾ ROBOT DI ĐỘNG VỚI HAI BÁNH CHỦ ĐỘNG VÀ MỘT BÁNH DẪN HƯỚNG DI ĐỘNG BÁM MỤC TIÊU BẰNG CAMERA ẢNH TOÀN PHƯƠNG
Authors: Nguyễn, Sĩ Anh
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1799
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Nguyen Sy Anh.doc29.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.