Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1798
Title: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO SƠ ĐỒ MẠCH GHÉP NỐI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRÊN PC ĐỂ GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN CÁC THÀNH PHẦN CỦA BỘ GÁ ĐỐI TƯỢNG TỪ CARD ĐA CHỨC NĂNG PCI 1711 PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH KIỂM TRA ĐỐI TƯỢNG BẰNG TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH CẮT LỚP CT
Authors: Đồng, Văn Phong
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1798
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Dong Van Phong.doc35 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.