Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1797
Title: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KHI ĐO PROFIL BỀ BẶT CHI TIẾTBẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT LASER 3D
Authors: Đỗ, Văn Thái
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1797
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Do Van Thai.doc24.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.