Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1791
Title: Ổn định phi tuyến của tấm composite chức năng FGM chịu tải nhiệt trên nền đàn hồi với Modul Young’s E và hệ số Poisson v biến thiên
Authors: Phạm, Bá Hướng
Keywords: vật liệu chức năng
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1791
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Pham Ba Huong.pdf233.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.