Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1777
Title: Tính toán, thiết kế và điều khiển cơ cấu nâng hạ của cầu trục chân dê 2x25T cửa hạ lưu công trình thủy điện DAKMI 4C
Authors: Thái, Văn Khoa
Keywords: Cầu trục chân đê
PLC S7-300
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1777
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thai van khoa.pdf214.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.