Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1774
Title: Nghiên cứu, khai thác sử dụng thiết bị DEWE-50-USB2-16 để đo đồ đạc, kiểm tra và phân tích hiệu dòng của máy phát điện chuyển động thẳng dùng cho thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng
Authors: Phùng, Phúc Quang
Keywords: DEWE-50-USB2-16
Mạch đo
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1774
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phung phuc quang.pdf105.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.