Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1767
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MODULE PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHẢO SÁT, ĐẶT CẤU HÌNH VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
Authors: Phạm, Trần Hinh
Keywords: JA-81M Magnetic
JA-80P PIR
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1767
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pham tran hinh.pdf97.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.