Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1764
Title: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN CƠ CẤU NÂNG HẠ CỦA CẦU TRỤC CHÂN DÊ 2X15T CỬA HẠ LƯU CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4
Authors: Phạm, Đình Hoàng
Keywords: Cửa hạ lưu
PLC
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1764
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pham dinh hoang.pdf89.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.