Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1762
Title: Nghiên cứu, ứng dụng module cảm biến âm thanh (cảm biến tiếng vỡ kính)
Authors: Trịnh, Hoàng Tân
Keywords: Mạch nguồn
Mạch điều khiển
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1762
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trinh hoang tan.pdf82.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.