Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1761
Title: NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CHỨC NĂNG VI ĐIỀU KHIỂN PSOC (IC CY8C29466) VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (PHẦN CỨNG)
Authors: Nguyễn, Văn Thoáng
Keywords: PSoC
CY29466
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1761
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen van thoang.pdf88.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.