Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1756
Title: Phân tích động lực học của chân đế giàn khoan ngoài biển dưới tác động của sóng biển và đánh giá ảnh hưởng của các mô hình sóng lên công trình
Authors: Nguyễn, Đăng Tân
Keywords: tải trọng sóng, jaket
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1756
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Nguyen Dang Tan.pdf352.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.