Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1752
Title: Tính toán suất đảm bảo cao độ mực nước (thủy triều và nướcdâng bão) qua số liệu đo đạc tại một số trạm hải văn ven bờ
Authors: Hoàng, Trường Trinh
Keywords: mức nước cực trị
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1752
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Hoang Truong Trinh.pdf204.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.