Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1749
Title: Nghiên cứu nước dâng do sóng bão ở vùng biển ven bờ Nam Định
Authors: Đỗ, Văn Dương
Keywords: sóng dâng
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1749
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Do Van Duong.pdf300.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.