Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1746
Title: Xây dựng hệ thống điều khiển cho robot di động tránh vật cản và xác định vị trí
Authors: Đỗ, Đăng Hồ
Keywords: robot tránh vật cản
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1746
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Do Dang Ho.pdf291.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.