Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1745
Title: Điều khiển tốc độ và vị trí motor điện một chiều qua vi điều khiển và vi tính
Authors: Nguyễn, Văn Long
Keywords: Động cơ một chiều
Thuật toán PID
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1745
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen van long.pdf439.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.