Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1726
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số mô hình đến nồng độ ô xy hòa tan trong đoạn sông bằng sử dụng mô đun chất lượng nước trong phần mềm HEC-RAS
Authors: Bùi, Trung Nguyên
Keywords: Oxy hòa tan
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1726
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Bui Trung Nguyen.pdf214.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.