Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1723
Title: Ảnh hưởng của mô hình liên kết nền và công trình đến phản ứng động của chân đế giàn ngoài biển
Authors: Bùi, Quang Huy
Keywords: Sóng Airy, Phương trình Morison
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1723
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Bui Quang Huy.pdf233.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.