Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1722
Title: Nghiên cứu thuật toán xác định công nghệ xác thực vân tay (Fingerprint) và ứng dụng trong sản phẩm cơ điện tử (phần mềm)
Authors: Nguyễn, Mạnh Quân
Keywords: Nhận dạng vân tay
FIM5360
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1722
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen manh quan.pdf211.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.