Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1721
Title: HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (PHẦN CÔNG SUẤT ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ CHẤP HÀNH)
Authors: Bùi, Văn Hoàng
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1721
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Bui Van Hoang.doc38.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.