Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1720
Title: Phân tích kết cấu giàn cao tầng dưới tác động của tải trọng gió bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Authors: Phạm, Viết Trung
Keywords: tải trọng gió
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1720
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54H Pham Viet Trung.pdf179.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.