Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1707
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển 06 động cơ DC servo công suất nhỏ ứng dụng cho tích hợp Robot tay máy 6 bậc tự do
Authors: Nguyễn, Đức Ngọc Toàn
Keywords: robot 6 bậc tự do, động cơ Servo
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1707
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Nguyen Duc Ngoc Toan.pdf101.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.