Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1703
Title: Nghiên cứu phương pháp điều khiển trực tiếp mômen cho máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cấp bởi biến tần ba pha
Authors: Lê, Văn Thắng
Keywords: DTC, PDTC, PMSM, STR
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1703
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Le Van Thang.pdf82.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.