Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1698
Title: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CẤU TRÚC MẠNG TRUYỂN HÌNH CÁP CATV PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐO LƯỜNG MỘT SỐ THÔNG SỐ QUAN TRỌNG
Authors: Bùi, Duy Chiến
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1698
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Bui Duy Chien.doc36.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.