Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1689
Title: Tính toán và thiết kế bộ phận đo của máy đo hệ số ma sát đơn giản trong môi trường không khí
Authors: Thân, Văn Minh
Keywords: PIC16F887, MCU
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1689
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Than Van Minh.pdf77.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.