Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1685
Title: CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM MỘT KIỂU MÁY PHÁT ĐIỆN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG DÙNG TRONG CÁC THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG
Authors: Lê, Trung Tiến
Keywords: Máy phát điện chuyển động thẳng
Chuyển đổi năng lượng sóng
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1685
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le trung tien.pdf89.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.