Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1684
Title: Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun sơn tự động cho một số chi tiết nhựa (phần cứng)
Authors: Trịnh, Đình Chuyên
Keywords: hệ thống phun sơn tự động, điều khiển hệ thống
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1684
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Trinh Dinh Chuyen.pdf92.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.