Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1681
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO BO MẠCH ĐA NĂNG VỚI VI ĐIỀU KHIỂN HỌ ARM CORTEX A8
Authors: Ngô, Hồng Thái
Keywords: Hệ thống DID
DID
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1681
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ngo hong thai.pdf85.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.