Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1678
Nhan đề: THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG ĐỨNG CỦA SÓNG BIỂN
Tác giả: Lê, Đình Lâm
Năm xuất bản: 2012
Định danh: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1678
Bộ sưu tập: Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le Dinh Lam.pdf84.71 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.