Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1675
Title: KIỂM TRA ĐỘ BỀN MỎI CHO CHÂN ĐẾ GIÀN GẤU TRẮNG, SỬ DỤNG MÔ HÌNH TẢI TRỌNG SÓNG NGẪU NHIÊN CỦA TROMANS
Authors: Hà, Văn Sâm
Issue Date: 2012
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1675
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Van Sam.pdf89.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.