Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1669
Title: Khai thác bộ thư viện định vị thiết bị công nghệ GPS với hệ điều hành iOS
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Keywords: Hệ thống định vị, GPS, IOS
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1669
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Nguyen Van Son.pdf90.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.