Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1663
Title: MÔ PHỎNG VÀ TÍNH TOÁN MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP GĐ-K120 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Authors: Trần, Văn Kiểu
Issue Date: 2012
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1663
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Kieu.pdf86.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.