Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1658
Title: Nghiên cứu điều khiển chế tạo thiết bị mạ chân không (phần cứng)
Authors: Trần, Văn Huyên
Keywords: Thiết bị mạ chân không B55, hệ thống chân không, điều khiển bằng máy tính
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1658
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Tran Van Huyen.pdf91.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.