Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1657
Title: Nghiên cứu khai thác chức năng vi điều khiển PsoC (IC CY29466) và ứng dụng trong lĩnh vực đo lường và điều khiển (Phần mềm)
Authors: Lê, Hoài Sơn
Keywords: PSoC
Issue Date: 2013
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1657
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le hoai son.pdf89.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.