Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1655
Title: Nghiên cứu, xây dựng mô hình và mô phỏng điều khiển giám sát dây chuyền sản xuất cơ khí có Robot tham gia bằng PLC
Authors: Khuất, Duy Huy
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1655
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Khuat Duy Huy.pdf454.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.