Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1645
Title: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH ĐỘ NÉN ĐÁ VỈA, THÔNG SỐ NGUỒN NUÔI CHO MÔ HÌNH MÔ PHỎNG KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ
Authors: Phạm, Công Trí
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1645
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Cong Tri.pdf83.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.