Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1630
Title: Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý số liệu từ xa cho các hệ thống cân và định lượng khối lượng
Authors: Nguyễn, Thần Vũ
Keywords: phần mềm quản lý số liệu và giám sát, hệ thống cân và định lượng khối lượng
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1630
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K56M Nguyen Than Vu.pdf91.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.